Coronavirus - informatie

Coronavirus - informatie

 

18 maart 2020

 

Aangepast beleid in verband met coronavirus

Afbeeldingsresultaat voor corona

 

Via deze pagina houden wij u op de hoogte over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. En zal zo veel mogelijk worden geactualiseerd. Voor algemene informatie verwijzen we u naar de website van het RIVM. https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

 

18 maart 2020

Voorzorgsmaatregelen clienten thuiszorg i.v.m. coronavirus

Gezien de ontwikkelingen mbt het Corona virus willen we u vragen mee te denken om de zorg voor iedereen die niet zonder kan, toegankelijk te houden. We willen alle moeite doen om de zorg vooronze cliënten veilig te houden voor zowel u als cliënt als ook onze medewerkers.
Derhalve willen we u vragen of de zorg die u momenteel ontvangt de komende 3 weken (zn. langer indien de richtlijnen dit aangeven) noodzakelijk is. U kunt hierover met uw zorgverlener overleggen.
Indien de zorg noodzakelijk is, dan willen we u vragen of er mensen in uw omgeving zijn die u de zorgkunnen geven. De zorgmomenten die niet door mensen in uw omgeving over genomen kunnen worden en wel noodzakelijk zijn zullen wij uiteraard invullen met onze professionele zorgverleners.
 
Daarbij vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:
* Bent u verkouden, moet u hoesten of heeft u koorts? Dan svp meteen contact opnemen met Altenastaete Thuiszorg voor overleg.
* In het bovenstaande geval vragen wij u een mondkapje te gebruiken tijdens de aanwezigheid van onze zorgverlener die u de noodzakelijke zorg verleent.
   Dit mondkapje zal dan verstrekt worden door Altenastaete. Uw zorgverlener zal u wijzen op het juiste gebruik van een mondkapje indien nodig.
   Ook vragen wij u zelf de handhygiënerichtlijnen in acht te nemen.
 
Verder vragen wij u om de algemene hygiënerichtlijnen in acht te nemen:
* Een apart zeeppompje voor de zorgverleners met een schone handdoek of keukenrol om de handen af te kunnen drogen.
 

17 maart 2020

 
Wij hebben besloten onze woonzorglocaties Nieuwendijk en Werkendam tot nader order te sluitenvoor bezoek. Deze maatregel komt voort uit een dringend advies van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg in Noord-Brabant en geldt voorlopig tot en met 6 april 2020.
 
We begrijpen dat dit een zeer ingrijpende maatregel is die wij moeten treffen. Onze bewoners hechten zeer veel waarde aan bezoek door familie.
Wij zijn ons zeker bewust dat door het nemen van deze maatregel u en uw naasten een extra
moeilijke tijd door gaan maken.
 
Op onze woonzorglocaties wordt momenteel heel zorgvuldig omgegaan met de hygiëneregels en wij hopen hiermee onze bewoners maximaal te kunnen beschermen.

Hieronder de gevolgen van de maatregel tot sluiting van onze woonzorglocaties voor bezoek:

• Wij ontraden u met klem om uw familielid mee te nemen naar huis voor bijvoorbeeld een
verjaardag. Dit ter bescherming van onze andere mede bewoners.
• Bij ernstige ziekte van een bewoner kunt u contact opnemen met de verzorging omtrent
mogelijkheden tot het bezoeken van uw familielid.
• Vanzelfsprekend houden wij u van alle wijzigingen van de gezondheid van uw familielid op de
hoogte.
• Uiteraard kunt u dagelijks contact opnemen met de verzorging om te informeren naar uw
familielid en kunnen wij zorgen voor een telefooncontactmoment met uw familielid.
• Wij weten dat er familie is die de was zelf verzorgt. U kunt dit blijven doen. U kunt afspraken
maken met de verzorging voor het ophalen en afleveren van de was bij de ingang van onze
woonzorglocaties. Dit geldt uiteraard eventueel ook voor de persoonlijke boodschappen.
• Diensten die door derden worden aangeboden, zoals pedicure, kapper en dergelijke kunnen
niet plaatsvinden, tenzij hiervoor een medische noodzaak is.

 

16 maart 2020

Altenastaete volgt nauwlettend de berichtgeving van het RIVM en wij ondernemen zo nodig actie voor onze bewoners en onze medewerkers. Wij volgen hierin uiteraard de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de landelijke GGD. Wij verzoeken al onze cliënten, bezoekers en medewerkers ook de adviezen van het RIVM en de GGD op te volgen. Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Dit betekent dat mensen niet op bezoek moeten gaan in verpleeghuizen of op andere plekken waar zich kwetsbare mensen bevinden, als zij neusverkouden zijn of keelpijn hebben of hoesten en eventueel koorts hebben. Ook wordt ten strengste afgeraden jonge kinderen die vaak neusverkouden zijn, in aanraking te laten komen met kwetsbare groepen. 

Om de bewoners zoveel mogelijk te beschermen, worden onderstaande nieuwe maatregelen genomen. Deze gelden in ieder geval tot en met 6 april 2020:

 • Voor alle bewoners geldt dat zij maximaal 1 bezoeker per persoon per dag mogen ontvangen. Wij verzoeken u hierbij dringend om direct van de ingang naar het appartement en weer naar de uitgang te gaan. 
 • Alle externe deskundigen (fysiotherapie, diëtiste ed) voorlopig verzocht ons niet te
  bezoeken maar instructies zoveel mogelijk telefonisch en/of per email te communiceren. Enkel als het
  urgent/noodzakelijk is zullen zij langskomen bij Altenastaete. Dit geldt ook voor andere externen.
 • In Nederland geldt sociale contacten zo veel mogelijk beperken vermijden. Het advies is dat
  zorgorganisaties familie en ander bezoek vragen om weg te blijven wanneer er sprake is van
  verkoudheidsklachten, hoesten en/of koorts.
 • Tevens het verzoek om geen handen te schudden.
 • Ook verzoeken wij u om als u toch langskomt uw handen te reinigen bij binnenkomst.
 • Bij binnenkomst wordt uw temperatuur gemeten en bij koorts vragen wij u om zo snel mogelijk
  weer te vertrekken. Als uw temperatuur onder 37,5 graden Celsius blijft vragen wij u om even
  in de gang te wachten tot de verzorging uw familie/kennis heeft gehaald en daarna het bezoek
  voort te zetten op het appartement van uw familie/kennis.

Copyright © 2014 Altena Staete. All Rights Reserved.