Covid-19

Beleid Covid-19

Afbeeldingsresultaat voor corona

 

Via deze pagina houden wij u op de hoogte over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. En zal zo veel mogelijk worden geactualiseerd. Voor algemene informatie verwijzen we u naar de website van het RIVM. https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

 

15 december 2020

Aangepaste bezoekregeling vanaf dinsdag 15 december 2020

Link informatie bezoekregeling vanaf 15 december 2020

 

 

1 december 2020

Aangepaste bezoekregeling vanaf dinsdag 1 december 2020

Link informatie bezoekregeling vanaf 1 december 2020

 

 

1 oktober 2020

Aangepaste bezoekregeling vanaf donderdag 1 oktober 2020

Vanaf 1 oktober 2020 is de bezoekregeling aangescherpt.

In deze regeling informeren wij u over de voorwaarden die gelden.

Link informatie versoepeling bezoekregeling vanaf 1 oktober 2020

 

 

1 juli 2020

Aangepaste bezoekregeling vanaf woensdag 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 wordt de bezoekregeling een stuk ruimer.

In deze regeling informeren wij u over de voorwaarden die nog blijven gelden.

Link informatie versoepeling bezoekregeling vanaf 1 juli 2020

 

 

11 juni 2020

Versoepeling bezoekregeling vanaf maandag 15 juni 2020

Minister Hugo de Jonge heeft aangegeven dat de bezoekregeling in het verpleeghuis verder uitgebreid kan worden vanaf 15 juni 2020 indien het verpleeghuis coronavrij is. Gezien het feit dat Altenastaete in de gelukkige omstandigheden is dat wij (nog steeds) coronavrij zijn gebleven, zijn wij heel erg blij voor onze bewoners en contactpersonen dat er weer een verruiming van de bezoekregeling mogelijk is.

Link informatie versoepeling bezoekregeling

 

 

22 mei 2020

Versoepeling bezoekregeling voor onze bewoners

In de persconferentie van 19 mei 2020 heeft minister Hugo de Jonge aangegeven dat bezoek in het verpleeghuis weer mogelijk is vanaf 25 mei 2020 indien het verpleeghuis coronavrij is. Het gaat dan om een gecontroleerde en gefaseerde aanpak om risico’s voor kwetsbare bewoners zo veel mogelijk te minimaliseren. Gezien het feit dat Altenastaete in de gelukkige omstandigheden is dat wij coronavrij zijn gebleven, zijn wij heel erg blij voor onze bewoners en contactpersonen dat er weer een (beperkte) mogelijkheid tot bezoek geboden kan worden.

 

Wat houdt dit nu concreet in:

-        - Iedere bewoner mag 1 vaste bezoeker aanwijzen die max. 1 uur op bezoek mag komen per 24 uur. Dit zal worden vastgelegd in het zorgleefplan.

-        - Deze vaste bezoeker dient telefonisch een afspraak te maken met het verzorgend personeel omtrent het tijdstip van bezoek, opdat niet alle bezoekers tegelijk komen.

-        -  De vaste bezoeker heeft de checklist (zie bijlage) voorafgaand aan het eerste bezoek, ingevuld en alle vragen met nee kunnen beantwoorden. Deze checklist wordt aan het verzorgend personeel overhandigd. Ieder volgens bezoek zal gevraagd worden of er veranderingen zijn in de situatie.

-        -  De vaste bezoeker belt aan bij de voordeur en wordt door verzorgend personeel gevraagd naar eventuele klachten. Indien geen klachten mag de bezoeker naar binnen. Het verzorgend personeel neemt dan de temperatuur op.

-        -  Indien er klachten zijn of temperatuursverhoging (boven 37,5 graden Celsius) wordt de vaste bezoeker niet toegelaten.

-        -  Indien de vaste bezoeker toegelaten kan worden desinfecteert de vaste bezoeker direct zijn/haar handen met de daarvoor klaarstaande handdesinfectie.

-        -  De vaste bezoeker krijgt een mondkapje aangereikt welke gedurende het gehele bezoekuur gedragen dient te worden.

-        -  De vaste bezoeker gaat na handdesinfectie direct naar het appartement van de bewoner die hij/zij wil bezoeken. Hierbij is geen contact met andere bewoners en/of verzorgend personeel.

-         - Fysiek contact tussen bewoner en bezoeker vindt zo min mogelijk plaats. Er wordt zoveel mogelijk de afstand van minimaal 1,5 meter in acht genomen.

-         -  Aan het einde van het bezoekuur geeft de vaste bezoeker via het alarmoproepsysteem van de bewoner aan dat hij/zij naar de uitgang komt.

-         - De vaste bezoeker gaat na het bezoek rechtstreeks naar de uitgang en wordt buiten gelaten door het verzorgend personeel.

-          - Het mondkapje moet gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde opvangbak bij de uitgang. Bij twijfel over COVID-19 klachten en/of het niet nakomen van bovenstaande regels kan het verzorgend personeel u de toegang weigeren.

 

Een verdere versoepeling van de bezoekregeling is geagendeerd op 15 juli 2020. We hopen dat dit dan mogelijk is. Hierin verwachten wij een positieve bijdrage van u allen door u te houden aan de hygiënerichtlijnen.

 

Samen kunnen we er voor zorgen dat het weer fijn is om elkaar te kunnen zien en blijven zien.

 

 

22 april 2020

Maatregelen tegen coronavirus tot 19 mei 2020

 

Onze woonzorglocaties:

In de persconferentie van het kabinet op 21 april 2020 zijn de maatregelen voor verpleeghuizen verlengd tot 19 mei 2020. Deze maatregel is van belang om onze bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Binnen Altenastaete volgen wij hierbij uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Onze beide locaties blijven, hoe spijtig wij dit ook vinden, gesloten voor bezoek. Wij begrijpen dat dit zeer ingrijpend is voor uw als familie. 

Helaas ontkomen wij er niet aan om mensen van buitenaf soms toe te moeten laten tot één van onze locaties. Als zorgorganisatie hebben wij de maatschappelijke plicht om mensen die echt niet meer thuis kunnen blijven wonen, ruimte te kunnen bieden zodat zij de zorg kunnen ontvangen die thuis niet meer mogelijk is. Ook in deze situatie zullen wij de RIVM richtlijnen hanteren. Tevens zullen wij een uitzondering maken voor bezoek aan bewoners in de terminale fase en zullen echt noodzakelijke zorg en onderhoudswerkzaamheden doorgang vinden. Mocht dit voorkomen dan mag de locatie alleen betreed worden als er geen sprake is van verkoudheidsklachten of koorts en dient men de kortst mogelijke route naar de betreffende bestemming te volgen.

 

Onze Thuiszorg:

Gezien de ontwikkelingen mbt het Corona virus willen we u vragen mee te denken om de zorg voor iedereen die niet zonder kan, toegankelijk te houden. We willen alle moeite doen om de zorg vooronze cliënten veilig te houden voor zowel u als cliënt als ook onze medewerkers.

Derhalve willen we u vragen of de zorg die u momenteel ontvangt tot 19 mei 2020 (zn. langer indien de richtlijnen dit aangeven) noodzakelijk is. U kunt hierover met uw zorgverlener overleggen.
Indien de zorg noodzakelijk is, dan willen we u vragen of er mensen in uw omgeving zijn die u de zorgkunnen geven. De zorgmomenten die niet door mensen in uw omgeving over genomen kunnen worden en wel noodzakelijk zijn zullen wij uiteraard invullen met onze professionele zorgverleners.
 
Daarbij vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:
* Bent u verkouden, moet u hoesten of heeft u koorts? Dan svp meteen contact opnemen met Altenastaete Thuiszorg voor overleg.
* In het bovenstaande geval vragen wij u een mondkapje te gebruiken tijdens de aanwezigheid van onze zorgverlener die u de noodzakelijke zorg verleent.
   Dit mondkapje zal dan verstrekt worden door Altenastaete. Uw zorgverlener zal u wijzen op het juiste gebruik van een mondkapje indien nodig.
   Ook vragen wij u zelf de handhygiënerichtlijnen in acht te nemen.
 
Verder vragen wij u om de algemene hygiënerichtlijnen in acht te nemen:
* Een apart zeeppompje voor de zorgverleners met een schone handdoek of keukenrol om de handen af te kunnen drogen.

 

 

Onze medewerkers:

Onze medewerkers met verkoudheidsklachten en koorts blijven thuis. Op deze wijze vormen zij geen risico voor besmetting van onze bewoners. Als medewerkers positief getest zijn, blijven zij thuis totdat de klachten zijn verdwenen. Binnen Altenastaete hebben wij wel besloten om al onze medewerkers te laten werken met mondkapjes op. Wij proberen zoveel mogelijk de veiligheid zowel voor onze bewoners als medewerkers te borgen.

 

Voor iedereen is dit een hele bijzondere periode, waarbij er maatregelen getroffen moeten worden welke wij nooit hadden kunnen bedenken. Dat je niet meer op bezoek kunt naar je vader of je moeder, of het bezoeken van je geliefde, dat is zeer pijnlijk. Maar wij hopen dat iedereen begrijpt waarvoor we dit moeten doen. Deze maatregel is noodzakelijk om de meest kwetsbare groep te beschermen tegen het coronavirus. Dat we het virus remmen en we uit kunnen kijken naar het moment dat we onze deuren weer kunnen openen en u weer op bezoek kunt komen. We hopen dat we in deze periode alles in het werk stellen om onze bewoners zo goed mogelijk in contact te jven houden met de buitenwereld door middel van videobellen of raamcontacten. Met elkaar houden gaan we dit volhouden en wensen wij iedereen heel veel sterkte in deze lastige periode.

 

 

01 april 2020

Maatregelen tegen coronavirus t/m 28 april 2020

Tijdens de persconferentie van 31 maart 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt dat de zogenaamde intelligente lockdown voor heel Nederland verlengt wordt tot en met 28 april 2020. Persoonlijk bezoek is tot en met 28 april 2020 helaas niet mogelijk. De hartverwarmende reacties die bewoners en medewerkers hebben ontvangen de afgelopen weken zijn geweldig. Daarom ook de oproep om dit zoveel mogelijk voor te zetten zodat de bewoners betrokken blijven met de buitenwereld. Aandacht op afstand door U zijn voor onze bewoners en medewerkers geweldige beleefmomenten in deze lastige periode. Blijf zeker contact zoeken, bel geregeld. Vanuit Altenastaete doen wij er ook alles aan om de dagen zo aangenaam mogelijk te maken. Wij maken gebruik van oa videobellen. We doen ons uiterste best ook de komende weken het contact zo optimaal mogelijk te houden. 

 

30 maart 2020

Verdenking coronavirus opgeheven per 30-03-2020:

Maandag 30 maart 2020 heeft arts laten weten dat de bewoner niet besmet is geweest met Coronavirus. Per direct is geïsoleerd verzorgen opgeheven. Wij zijn heel blij dat we dit nieuws aan onze bewoner konden melden. De bewoners/1e contactpersonen en medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd. 

 

26 maart 2020

Verdenking coronavirus:

In één van onze woonzorglocatie is een verdenking van het coronavirus bij een bewoner geconstateerd. Volgens de richtlijnen van het RIVM en op advies van de huisarts is bewoner direct geïsoleerd verzorgd. De woonzorglocaties zijn voorzien van speciale "coronakits" die voorzien zijn met alle persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle verzorgenden. De situatie en ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden in het belang van al onze bewoners en verzorgenden. De bewoners/1e contactpersonen en medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd.

 

 

18 maart 2020

Voorzorgsmaatregelen clienten thuiszorg i.v.m. coronavirus

Gezien de ontwikkelingen mbt het Corona virus willen we u vragen mee te denken om de zorg voor iedereen die niet zonder kan, toegankelijk te houden. We willen alle moeite doen om de zorg vooronze cliënten veilig te houden voor zowel u als cliënt als ook onze medewerkers.
Derhalve willen we u vragen of de zorg die u momenteel ontvangt de komende 3 weken (zn. langer indien de richtlijnen dit aangeven) noodzakelijk is. U kunt hierover met uw zorgverlener overleggen.
Indien de zorg noodzakelijk is, dan willen we u vragen of er mensen in uw omgeving zijn die u de zorgkunnen geven. De zorgmomenten die niet door mensen in uw omgeving over genomen kunnen worden en wel noodzakelijk zijn zullen wij uiteraard invullen met onze professionele zorgverleners.
 
Daarbij vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:
* Bent u verkouden, moet u hoesten of heeft u koorts? Dan svp meteen contact opnemen met Altenastaete Thuiszorg voor overleg.
* In het bovenstaande geval vragen wij u een mondkapje te gebruiken tijdens de aanwezigheid van onze zorgverlener die u de noodzakelijke zorg verleent.
   Dit mondkapje zal dan verstrekt worden door Altenastaete. Uw zorgverlener zal u wijzen op het juiste gebruik van een mondkapje indien nodig.
   Ook vragen wij u zelf de handhygiënerichtlijnen in acht te nemen.
 
Verder vragen wij u om de algemene hygiënerichtlijnen in acht te nemen:
* Een apart zeeppompje voor de zorgverleners met een schone handdoek of keukenrol om de handen af te kunnen drogen.
 

17 maart 2020

 
Wij hebben besloten onze woonzorglocaties Nieuwendijk en Werkendam tot nader order te sluitenvoor bezoek. Deze maatregel komt voort uit een dringend advies van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg in Noord-Brabant en geldt voorlopig tot en met 6 april 2020.
 
We begrijpen dat dit een zeer ingrijpende maatregel is die wij moeten treffen. Onze bewoners hechten zeer veel waarde aan bezoek door familie.
Wij zijn ons zeker bewust dat door het nemen van deze maatregel u en uw naasten een extra
moeilijke tijd door gaan maken.
 
Op onze woonzorglocaties wordt momenteel heel zorgvuldig omgegaan met de hygiëneregels en wij hopen hiermee onze bewoners maximaal te kunnen beschermen.

Hieronder de gevolgen van de maatregel tot sluiting van onze woonzorglocaties voor bezoek:

• Wij ontraden u met klem om uw familielid mee te nemen naar huis voor bijvoorbeeld een
verjaardag. Dit ter bescherming van onze andere mede bewoners.
• Bij ernstige ziekte van een bewoner kunt u contact opnemen met de verzorging omtrent
mogelijkheden tot het bezoeken van uw familielid.
• Vanzelfsprekend houden wij u van alle wijzigingen van de gezondheid van uw familielid op de
hoogte.
• Uiteraard kunt u dagelijks contact opnemen met de verzorging om te informeren naar uw
familielid en kunnen wij zorgen voor een telefooncontactmoment met uw familielid.
• Wij weten dat er familie is die de was zelf verzorgt. U kunt dit blijven doen. U kunt afspraken
maken met de verzorging voor het ophalen en afleveren van de was bij de ingang van onze
woonzorglocaties. Dit geldt uiteraard eventueel ook voor de persoonlijke boodschappen.
• Diensten die door derden worden aangeboden, zoals pedicure, kapper en dergelijke kunnen
niet plaatsvinden, tenzij hiervoor een medische noodzaak is.

 

 

Copyright ┬ę 2014 Altena Staete. All Rights Reserved.