Personeelsraad

De personeelsraad van Altenastaete woon/thuiszorg B.V.

Onze personeelsraad (PR) bestaat uit enthousiaste medewerkers die kritisch en onafhankelijk bij het beleid van de organisatie & de medewerkers betrokken zijn. Zij staan dichtbij de achterban en houden zich bezig met de onderwerpen die inpakt hebben op het functioneren en welbevinden van de medewerkers. 

De personeelsraad van Altenastaete is met 5 leden de vertegenwoordiging van het personeel. Deze leden zijn als volgt:

Mw. H. van Esch (voorzitter)

Mw. E. Klaassen (secretaris)

Mw. B. Hartenberg (lid)

Mw. J. Smits (lid)

 

Mw. R. van 't Verlaar (lid)

 

 

 

Wat houdt een Personeelsraad in?

De personeelsraad heeft een eigen missie: zij staat voor een stabiele, toekomstgerichte organisatie, waarin medewerkers actief betrokken worden bij de ontwikkelingen & beleidsvorming binnen Altenastaete.

De taakstelling van de personeelsraad is tweeledig; het voeren van overleg met de bestuurder en tevens het vertegenwoordigen van de belangen van de werknemers binnen Altenastaete. Niet alleen op de sociale onderdelen van het beleid, maar ook de financieel-economische, strategische onderdelen en andere invalshoeken. Het goed functioneren van de organisatie is daarmee niet alleen een zaak van de bestuurder, maar ook van de werknemers en dus van de personeelsraad.

 

Hoe neem je contact op? 

Als medewerker kun je bij de leden melden hoe de zaken op de werkvloer lopen. Zij bekijken situaties op een andere manier, een andere invalshoek. Hierin weegt de PR onderling kritisch alle voor en nadelen van elke situatie zijn en leggen deze bevindingen weer bij het management.

Heb je vragen, problemen of suggesties? Neem dan contact op per e-mail: Personeelsraad@altenastaete.nl

Copyright ┬ę 2014 Altena Staete. All Rights Reserved.