Waardigheid & Trots

 
 
Wat houdt 'Waardigheid en trots op locatie'in?

Het programma Waardigheid en trots op locatie is bedoeld voor locaties van zorgaanbieders voor verpleeghuiszorg. Ook PGB- en VPT-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren, kunnen deelnemen.

Het programma start met de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hiermee krijg je inzicht in hoeverre jouw locatie voldoet aan de kwaliteit zoals aangegeven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit levert een beeld op van sterke punten en ontwikkelpunten. Voor ontwikkelpunten die uit de scan voortkomen is ondersteuning op maat vanuit het programma mogelijk.

Het afnemen van de scan zorgt ook voor meer bewustzijn van en kennis over de inhoud van het Kwaliteitskader op jouw locatie, waardoor je kwaliteitsverbetering beter kunt prioriteren. Ook geeft het input voor het kwaliteitsplan en voor de bijbehorende verbeterparagraaf, voor jaarplannen en -verslagen en bij de inkoop en het contracteren van zorg.

Gedurende het programma herhaal je jaarlijks de scan en monitor je halfjaarlijks de vooruitgang middels een light scan. Zo zie je of jouw eigen aanpak of de aangeboden ondersteuning helpt bij het voldoen aan het kwaliteitskader

Zie ook:

Copyright ┬ę 2014 Altena Staete. All Rights Reserved.